Get Adobe Flash player

คำสั่งคณะกรรมการและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

  • คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการฐานข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

  • แผนปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

  • หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

  • กรอบเวลากำหนดการส่งข้อมูลตาม ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

417 total views, 1 views today