Get Adobe Flash player

รูปภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

รูปภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลวันที่  26 สิงหาคม 2557  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น  5  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ

DSCF1251DSCF1252DSCF1259DSCF1279DSCF1288DSCF1290DSCF1283DSCF1285DSCF1286DSCF1293DSCF1296DSCF1299DSCF1313DSCF1322DSCF1329

415 total views, 1 views today