Get Adobe Flash player

ภาพการอบรมเชิงปฎิบัติการ การประเมินการเรียนการสอน (TE) 26 ส.ค. 2557

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประเมินการเรียนการสอน (Training Evaluation System : TE) วันที่ 26 สิงหาคม 2557

DSCF1235DSCF1246DSCF1247  DSCF1245   DSCF1242

392 total views, 2 views today